Vanaf 1 september 2017 controle op gegevens rechtspersonen in aangeboden akten

Vanaf 1 september stuurt het Kadaster een Verzoek tot Verbetering (VTV) aan de notaris als gegevens van de verkrijgende rechtspersonen in aangeboden akten (Hyp4) afwijken van de gegevens in het Handelsregister.

De naam, de zetel, de rechtsvorm en het KvK-nummer in aangeboden akten (Hyp4) vergelijken we vanaf 1 september met de gegevens in het Handelsregister. Wijken deze gegevens af? Dan ontvangt de notaris een VTV. Hierin staat welke gegevens in de akte afwijken. Er wordt in dat geval geen KvK-nummer in de Basisregistratie Kadaster (BRK) opgenomen. Als vervolgens een akte ter verbetering wordt ingeschreven, dan worden de gegevens nogmaals gecontroleerd bij het Handelsregister. Komen de gegevens overeen, dan wordt het KvK-nummer alsnog opgenomen in de BRK.  

Zelf onjuiste gegevens melden

Notarissen kunnen zelf ook een melding doen bij het Handelsregister als ze concluderen dat gegevens niet juist of onvolledig in het Handelsregister staan. Zijn de gegevens ten tijde van het passeren van de akte nog niet aangepast in het Handelsregister, dan moet de notaris dit vermelden in de akte, gelijk aan de procedure voor natuurlijke personen en de basisregistratie personen. 

 

Lees meer over de nieuwe werkwijze