Utrecht gaat voor gegevenskwaliteit adressen en gebouwen

Of het nu gaat om een snelle inzet van hulpdiensten of het achterhalen van asbesthoudende daken. Je moet kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens van adressen en gebouwen.

“Met juiste informatie voorkom je rampen”

Hoe zorgt de gemeente Utrecht voor een goede gegevenskwaliteit? “Een juiste registratie is bijvoorbeeld belangrijk bij calamiteiten”, aldus Michel Kuijpers, BAG-procesmanager bij de gemeente Utrecht. “Zo stortte in 2017 een parkeergarage in Eindhoven in als gevolg van ondeugdelijke vloeren. De gemeente Utrecht heeft toen met behulp van de BAG kunnen uitzoeken welke gebouwen zijn gebouwd met dit type vloer. Op basis van de uitkomsten is een plan van aanpak gemaakt. Met de juiste informatie voorkom je dus rampen.”

Basisregistraties pijler voor overheid en bedrijven

Gemeenten zijn de officiële bron van informatie voor adressen en gebouwen. Hun Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn een pijler voor de overheid en bedrijven. Het is dan ook belangrijk dat de gegevens volledig, actueel en juist zijn. 

Kwaliteitsdashboard

Het Kwaliteitsdashboard BAG, in beheer bij het Kadaster, ondersteunt gemeenten om hun gegevenskwaliteit te volgen en te verbeteren. Hoe dat werkt? Lees het Terzake artikel.