Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen

Op dit uittreksel uit de openbare registers ziet u snel:

  • of er een hypotheek rust op de boot of het schip
  • of er beslag is gelegd op de boot of het schip

Beschrijving

Op een Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen ziet u welke hypotheken en/of beslagen geregistreerd zijn op een boot of schip.

Welke gegevens bevat het uittreksel?

Op het uittreksel vindt u de volgende gegevens over de hypotheek of het beslag:

  • de namen van de schuldeisers of beslagleggers (hypotheekhouders)
  • de datum en het tijdstip van inschrijving bij het Kadaster
  • het bedrag
  • de rentevoet (als dit in de akte staat)

Verder ziet u op het uittreksel de naam van het schip en het brandmerk.

Gewaarmerkt document

Het Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen is een gewaarmerkt document. Dat betekent dat het een officieel document is, ondertekend door 'de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers'.

Tarieven

Uittreksel per schip Prijs
via e-mail € 15,90
per post € 17,90

Deze bedragen zijn vrij van btw

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u het Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen binnen 2 werkdagen toe per e-mail of post.