Uitfaseren kwaliteitsrapportage voor bronhouders in Mijn Kadaster

Vanaf 1 mei vervalt voor bronhouders de mogelijkheid om in Mijn Kadaster kwaliteitsrapportages op te vragen.
Met de komst van het kwaliteitsdashboard BAG is het opvragen van kwaliteitsrapportages in Mijn Kadaster overbodig geworden. Het opvragen van beheerauditrapportages (met steekproef) in Mijn Kadaster blijft wel mogelijk.