TOP10NL straatnaam gevuld op basis van de BAG

Ruim driekwart van de unieke OpenbareRuimteNamen van het type 'weg' uit de BAG komt voor in het digitale topografische basisbestand TOP10NL van het Kadaster.

Het Kadaster heeft een methodiek onderzocht om de vulling van de straatnamen in TOP10NL op een geautomatiseerde manier uit te breiden. We hebben rekening gehouden met de eis dat de betrouwbaarheid van het straatnaamattribuut tenminste 95% of hoger moet zijn. Hierdoor zijn bepaalde segmenten met een verhoogd risico op een foutieve straatnaam per definitie niet voorzien van een straatnaam. De methodiek heeft er uiteindelijk toe geleid dat 78% van de unieke OpenbareRuimteNamen van het type ´weg´ uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aanwezig zijn in TOP10NL. Daarnaast heeft 38% van de TOP10NL wegdelen een naam uit de BAG gekregen. Deze naam is opgeslagen in het attribuut “NAAM”. Met het attribuut “ISBAGNAAM” wordt aangegeven of een straatnaam wel of niet is onderzocht met behulp van de BAG.

Drie bronnen

De straatnamen die aan de BRT zijn toegevoegd, zijn afkomstig van een combinatie van drie verschillende bronnen: het Nationaal Wegen Bestand (NWB), OpenStreetMap (OSM) en de BAG. Uit het NWB en OSM zijn weglijnen gebruikt en uit de BAG adrespunten. Voor de straatnamen uit het NWB en OSM geldt dat ze alleen in het proces worden meegenomen als ze ook als OpenbareRuimteNaam voorkomen in de BAG. Voor de schrijfwijze van de namen geldt dat altijd de spelling, zoals vastgelegd in de BAG, wordt aangehouden. Straatnamen die in de NWB of OSM anders gespeld of geschreven zijn, worden dus verbeterd in de BAG-schrijfwijze.