Starterslening drijft woningprijzen niet op

Met een Starterslening krijgen koopstarters maximaal 20% meer hypotheekbudget. Wat betekent dit voor de woningmarkt en -prijzen? Het Kadaster deed hier onderzoek naar. Conclusie: de Starterslening zorgt niet voor hogere woningprijzen.

Meer budget voor de koopstarter

In 235 gemeenten kun je als starter op de woningmarkt een Starterslening aanvragen. De lening wordt via de gemeente afgesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Hiermee krijg je maximaal 20% meer bestedingsruimte, bovenop je hypotheek.

Woning die nu niet financieel haalbaar is

Hoofdonderzoeker en woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster legt uit: “Koopstarters met een Starterslening gebruiken de extra bestedingsruimte om een woning te kopen die nu financieel niet haalbaar is, maar wellicht in de nabije toekomst wel. De Starterslening wordt dus niet gebruikt om meer te betalen voor de woning die zij nu zonder Starterslening hadden kunnen kopen. Als dat het geval had geweest, dan was er wel sprake van een prijsopdrijvend effect. Uit ons onderzoek blijkt dat de Starterslening niet heeft geleid tot een prijsopdrijvend effect.”

Meer lezen?

Wilt u meer onderzoeksresultaten lezen of het hele rapport bekijken? Lees meer op Kadaster.nl.