Snippergroen

Wilt u inzicht in het gebruik van uw grond? Het Kadaster maakt voor u een volledige inventarisatie van snippergroen.

Beschrijving

Overheden bezitten grond verspreid over een groot gebied. Zonder dat u het weet kunnen stukken van die publieke grond oneigenlijk worden gebruikt door burgers of bedrijven. Daarbij gaat het vaak om kleine stukken grond met openbaar groen. We spreken daarom over snippergroen. Het Kadaster kan voor u de omvang van het snippergroen in kaart brengen. We zetten luchtfoto’s, topografische kaarten, registergegevens en kadastrale indicaties in om tot een landkaart met gemarkeerde snippergroenvlakken te komen. 

Snippergroen analyse

Bekijk de video over de snippergroen analyse op Youtube (1:32 minuten).

U ontvangt een overzicht met adressen van gronden die mogelijk door derden in gebruik genomen zijn, zonder dat over dit gebruik afspraken zijn gemaakt. Per geval leveren we een kaart waarop de geconstateerde situatie, inclusief oppervlakte en mogelijke gebruiker zijn aangegeven. Na de inventarisatie kunnen wij u op uw verzoek ondersteunen bij de vervolgstappen.

Tarieven

Snippergroen is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.