Ruilverkaveling weer op de kaart

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die met ruilverkaveling integraal en op een moderne en efficiënte manier aangepakt kunnen worden, aldus het tijdschrift Landwerk.

Landwerk ziet een langzame, hernieuwde opleving van ruilverkaveling voor zich in de toekomst. Zij voorspellen dat ruilverkaveling een oplossing zal bieden voor maatschappelijke vraagstukken rond klimaat, water, voedselproductie, wonen en energie. Bijvoorbeeld;

  • Hoe kunnen boeren hun grond zo ruilen dat hun eigendom minder versnipperd is en ze efficiënter kunnen werken?
  • Welke gronden kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige inrichting van Nederland? ?
  • Welke gronden kunnen bijdrage aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland? Waar is de ruimte voor opwekking van duurzame energie?

Het Kadaster heeft vanuit zijn wettelijke taken jarenlange ervaring met ruilverkaveling. Het ondersteunt het proces als onafhankelijke partij met kennis, data en geëigende software.

Modernisering proces

Ruilverkaveling is de afgelopen decennia minder populair geworden, maar gebeurt tegenwoordig op een moderne manier. Vroeger gingen alle wensen en ideeën in een grote doos en na verloop van tijd kwam de landinrichtingscommissie met een uitgewerkt plan. Dit is vervangen door een open proces waarin iedereen kan meedenken en mag meeschetsen aan de kaart. Dit past beter in deze tijd.

Wijzigingen worden direct digitaal verwerkt en iedereen kan meekijken en controleren. Dit zorgt voor meer inzicht over wat wel en niet mogelijk is en waarom. De kracht van deze nieuwe vorm van herverkavelen zit hem in het integrale. Als je met waterberging aan de slag moet, probeer dan meteen de landbouwstructuur en de infrastructuur van een gebied te verbeteren.

Sturing van het rijk

Het Rijk zal best weer wat meer regie mogen gaan voeren als het gaat om grote maatschappelijke opgaven, vindt Tweede Kamerlid Antoinette Laan-Geselschap. “Ruilverkaveling is een heel logisch instrument omdat je daarmee alle belangen op een integrale manier tegen elkaar afweegt en toewerkt aan een concrete uitvoering”. We zullen al polderend tot een nieuwe indeling van Nederland moeten komen”.

Het Kadaster droeg bij aan het artikel in Landwerk.