Releasebericht LV WOZ 25 oktober 2019

Voor het product Indirecte (massale) bevraging is het aantal bruikbare tags in de vraagberichten uitgebreid. Ook kunnen organisaties die waterschapsheffingen opleggen vanaf nu gebruikmaken van de tellingenrapportages.

Uitbreiding bruikbare tags Indirecte (massale) bevraging

De tag <StUF:maximumAantal>##</StUF:maximumAantal> is toegevoegd aan de lijst met beschikbare tags voor Indirecte (massale) bevraging en succesvol getest.

Wanneer eerder een vraagbericht werd ingestuurd waarin een maximaal aantal resultaten werd gedefinieerd met de tag <StUF:maximumAantal>##</StUF:maximumAantal> resulteerde dit in een foutmelding. Hierdoor werd geen bestand met resultaten gegenereerd.

Beschikbaarheid Tellingenrapportages uitgebreid

Klanten die voor het opleggen van waterschapsheffingen WOZ gegevens afnemen, kunnen nu ook via de LV WOZ productieomgeving in Mijn Kadaster de Tellingenrapportages opvragen voor de gemeenten binnen het eigen waterschap. De overige actuele (en tijdelijke) rapportages zijn niet beschikbaar voor deze organisaties.

Voorheen was het alleen voor onze bronhouders mogelijk om de rapportages van de eigen gemeente op de vragen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ via het contactformulier.