Releasebericht LV WOZ 11 mei 2020

Nieuwe versie koppelvlak LV WOZ 3.12 (20200210)

Op 24 januari 2020 is in de klankbordgroep berichtenverkeer (KBV) besloten dat we koppelvlak 3.13 niet meer gebruiken. Enkele onderdelen van koppelvlak 3.13 zijn opgenomen in de nieuwste versie van koppelvlak 3.12. Tot voor kort gebruikten we voor de LV WOZ een oude versie van koppelvlak 3.12 versie: 20150703. 

Versie: 20200210 van koppelvlak 3.12 staat sinds 24 april op de Externe TestOmgeving (ETO). Softwareleveranciers hebben daar de kans gehad om dit testen hieruit zijn geen bezwaren of verzoeken verlenging testtijd gekomen. Vanaf vandaag staat de nieuwe versie ook op de productieomgeving. De XSD’s behorende bij het koppelvlak staan op de website gemmaonline.

Wat betekenen deze veranderingen voor u?

Aangezien de koppelvlak versies backwards-compatible zijn, hoeft u niets te doen. Wij hebben softwareleveranciers geadviseerd om op de ETO omgeving zowel de mutatieverwerking bronhouders te testen als de Bevragingen. 

Nieuwe mogelijkheden bevragen WOZ-objecten

Het is nu mogelijk om WOZ-gegevens te bevragen op basis van de verantwoordelijke gemeente of het waterschap. Voorheen kon een complete gemeente alleen aangevraagd worden door een range van WOZ-objectnummers op te geven (vanaf, tot/en met). In verband met gemeentelijke herindelingen werkt deze selectiemethode niet altijd goed. Een WOZ-objectnummer wordt immers niet aangepast bij een gemeentelijke herindeling of grenswijziging.

Nieuwe sorteringen voor Massale Bevraging

Het vernieuwde koppelvlak heeft voor Massale Bevraging de volgende nieuwe sorteringen mogelijk gemaakt:

Entiteit, Sortering, Selectie, Volgorde in antwoord

  • Entiteit: WOZ, Sortering: 27, Selectie: verantwoordelijkeGemeente, Volgorde in antwoord: Gemeentecode
  • Entiteit: WOZ, Sortering: 28, Selectie: ligtInWaterschap, Volgorde in antwoord: Waterschapscode
  • Entiteit: WRD, Sortering: 5, Selectie: verantwoordelijkeGemeente - waardepeildatum, Volgorde in antwoord: Gemeentecode, waardepeildatum (DESC), ingangsdatumWaarde (DESC)
  • Entiteit: WRD, Sortering: 6, Selectie: ligtInWaterschap -waardepeildatum, Volgorde in antwoord:Waterschapscode, waardepeildatum (DESC), ingangsdatumWaarde (DESC)
  • Entiteit: SWO, Sortering: 7, Selectie: verantwoordelijkeGemeente, Volgorde in antwoord:Gemeentecode
  • Entiteit: SWO, Sortering: 8, Selectie: ligtInWaterschap, Volgorde in antwoord: Waterschapscode