Registratie landschapselementen

U krijgt een gedegen beeld van ecologische elementen in een gebied. Belangrijk bij onder andere:

  • het opstellen van natuurbeleid;
  • landschapsreconstructies;
  • subsidieaanvragen.

Beschrijving

Betrouwbare en complete informatie over landschapselementen is essentieel voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor het buitengebied. Ook ten behoeve van subsidies is een goede registratie van groot belang. Het Kadaster brengt landschapselementen nauwkeurig voor u in beeld. Solitaire bomen, hagen, boomgaarden, houtsingels, bosgebieden, natuurlijke waterlopen (beken), poelen en eendenkooien; de inventarisatie is toepasbaar op de meest uiteenlopende elementen. 

Landschapselementen: soorten, aantallen, afmetingen en ligging

De precieze definities van de landschapselementen stellen we in overleg met u vast. Van de ge├»nventariseerde landschapselementen ontvangt u informatie over aantallen, afmetingen (lengte en oppervlakte), soort element en exacte ligging. Als u daar behoefte aan hebt, koppelen we de gegevens aan andere bronnen zoals eigendomsgegevens met informatie van terreinbeheerders. Ook kunnen we de gegevens koppelen aan historische gegevens van het Kadaster, zoals oude kaarten en luchtfoto's. Dit is nuttig bij natuurontwikkeling of de reconstructie van een historisch landschap.

Registratie landschapselementen op basis van foto's 

De inventarisatie is gebaseerd op luchtfoto's en cyclorama's (360-graden foto's). Het Kadaster vervaardigt sinds jaar en dag de topografische kaart van Nederland. Deze ervaring resulteert in een snelle, kwalitatief goede en uniforme inventarisatiemethode. De werkwijze is bovendien herhaalbaar, zodat een inventarisatie een aantal jaren later herhaald kan worden. Dit stelt u in staat ontwikkelingen in een gebied te volgen en desgewenst beleid aan te passen. 

Tarieven

Registratie van landschapselementen is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.