Rapport grondgebruik Flevoland aangeboden aan staatssecretaris

Een rapport over de ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland is dinsdag 5 maart uitgereikt aan staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat zijn de ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland in de periode tot 2025 en 2040? Gedeputeerde De Reus van de provincie Flevoland reikte dinsdag 5 maart de eerste versie van het onderzoeksrapport uit aan staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Forse veranderingen voor agrarisch grondgebruik

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat een aantal ontwikkelingen forse impact zullen hebben op het agrarisch grondgebruik. De uitbreiding van stedelijk gebied, infrastructuur (Lelystad Airport) en de aanleg van zonneparken vragen allemaal ruimte. Ook worden de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering meer zichtbaar. Verder vraagt de bodemkwaliteit om meer aandacht in de agrarische bedrijfsvoering.

Wilt u meer weten over dit onderzoek?

Lees meer op Kadaster.nl