Prognose leveringen 2019

In het gebruikersoverleg BRK zijn stakeholders geïnformeerd over BRK Levering in 2019. Gesproken is over: levertijd, uitval van percelen en leveren met tussenpozen.

Levertijd

De verwachting is dat we, behoudens enkele uitval van percelen, de mutaties en standen binnen de levertermijn van 15 werkdagen zullen leveren.

Uitval van percelen

Wij verwachten de komende maanden nog op enkele percelen uitval te hebben. Dit is het gevolg van de nieuwe werkwijze sinds de vernieuwing van de BRK. Wij hebben maatregelen genomen waardoor het aantal percelen dat uitvalt klein is en doen er alles aan om uitval definitief te voorkomen.

Na het leveren van de laatste dag van de maand zullen wij een overzicht leveren van de uitgevallen percelen, net zoals we dat de afgelopen maanden hebben gedaan. Wij gaan vervolgens verder met het leveren van mutaties van de volgende maand zodat u die vast kunt verwerken.

Aangezien het hierdoor voor u niet duidelijk is wanneer u de maand kunt afsluiten, informeren wij u als alle percelen van een maand door ons zijn geleverd.

Leveren met tussenpozen

Wij leveren de komende tijd nog met tussenpozen, net zoals we dat de afgelopen periode hebben gedaan. Het kan zijn dat u enkele dagen geen mutaties van ons ontvangt. U hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Wij optimaliseren ons proces met als doel dat u spoedig weer dagelijks mutaties ontvangt.

We horen het graag als u problemen ervaart met onze leveringen en deze tijdelijke situatie. Dat kan via het contactformulier.