POP3 draagt bij aan betere verkaveling

Het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) is het Europese subsidieprogramma voor de ontwikkeling, verduurzaming en innovatie van de agrarische sector. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor kavelruil.

Kavelruil zorgt voor percelen dichterbij huis voor met name melkveehouders. Dat betekent niet alleen minder kosten en meer verkeersveiligheid, het zorgt er ook voor dat melkveehouders gemakkelijk hun gewassen kunnen controleren en efficiënter het vee kunnen laten weiden. En dat is nog niet alles. Betere verkaveling draagt ook bij aan de realisatie van verbeteringsdoelen voor natuur, water en biodiversiteit.

Snel ruilproces met Verkavelen voor Groei

Samen met LTO-Nederland ontwikkelde het Kadaster ‘Verkavelen voor groei’. Deelnemers maken met deze methode in relatief korte tijd, op gelijkwaardige en transparante manier, afspraken met elkaar over vrijwillige kavelruil.

Veel projecten in uitvoering en voorbereiding

In heel Nederland lopen inmiddels 23 POP3-projecten waarbinnen zo’n 9.000 hectare wordt geruild. Ook zijn er in verschillende provincies soortgelijke projecten in voorbereiding.

Lees meer op de website van Netwerk Platteland