Overgang naar BAG 2.0 Extract

Proefbestanden, documentatie en informatiebijeenkomsten kunnen u helpen met de voorbereiding.

Naast het proefbestand gemeentecollectie is in december het proefbestand heel Nederland opgeleverd. Deze proefbestanden en de beschikbare documentatie kunnen u helpen met de voorbereiding van de overgang naar het BAG 2.0 Extract. U vindt de proefbestanden en de documentatie op de pagina BAG Extract 2018

 

Informatiebijeenkomsten voor afnemers

Om u te ondersteunen bij de voorbereiding gaan we tijdens het reguliere BAG-gebruikersoverleg op 23 januari in op het functionele gebruik van het BAG 2.0 Extract. Daarnaast organiseren we op 24 januari een technische informatiebijeenkomst waarbij we dieper ingaan op de techniek.

 

Inhoud – 23 januari

BAG-gebruikersoverleg waarin we een toelichting op het functionele gebruik van het BAG 2.0 Extract geven. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan via het formulier aanmelding BAG gebruikersoverleg 

 

Techniek – 24 januari

Technische informatiebijeenkomst waarbij we u informeren over de implementatie van het BAG 2.0 Extract. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan via het formulier informatiebijeenkomst BAG Extract 2020 
 
Na aanmelding ontvangt u informatie over het programma en de locatie.