Onteigeningsstukken

Van meet af aan een betrouwbaar basisdossier:

  • op basis van de meest actuele kadastrale gegevens;
  • in overeenstemming met de eisen van de onteigeningswet.

Beschrijving

Vanuit zijn wettelijke taken op het gebied van landinrichting heeft het Kadaster ruime ervaring met het opstellen van onteigeningsstukken. Wij nemen u graag de zorg voor een goed onteigeningsdossier uit handen.

Eisen onteigeningswet

In overeenstemming met de eisen uit de onteigeningswet leveren wij u:

  • de grondtekening met kadastrale gemeenten, secties en nummers van de percelen die moeten worden onteigend;
  • de situatietekening die inzicht geeft in de aard en omvang van de werken waarvoor de onteigening nodig is;
  • een overzichtskaart die de ligging van de werken in de omgeving toont;
  • een uittreksel uit de openbare registers van het Kadaster met onder andere perceelnummers, de oppervlakte van percelen en de namen van eigenaren;
  • een lijst van te onteigenen percelen, erfdienstbaarheden en overige zakelijke rechten.

Als u wilt, verrijken we deze gegevens met gegevens van derden, zoals pachtgegevens. Ook kunnen we de data voor u analyseren en ondersteuning bieden bij het opstellen van de zakelijke beschrijving. 

Tarieven

Het opstellen van onteigeningsstukken is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.