Onderzoek in de openbare registers

Het Kadaster kan voor u onderzoek doen in de openbare registers naar onder andere:

  • bijzondere bepalingen zoals een kettingbeding
  • bijzondere typen akten zoals splitsingsakten en akten van schenking

Beschrijving

Wij doen op uw verzoek onderzoek in de openbare registers.  

Verkrijging of laatst ingeschreven akte

Bent u op zoek naar het aktenummer (deel en nummer) van het moment dat iemand eigenaar, erfpachter of opstalhouder van een perceel of appartement is geworden? Dit staat vermeld in 'de verkrijgingsakte' of 'de titel van aankomst'.

Wij kunnen een onderzoek naar 'de verkrijgingsakte' voor u uitvoeren. U ontvangt een opgave van het deel en nummer van de ingeschreven akte. Ook kunt u een kopie aanvragen van de akte. 

Specifieke akte

Wilt u specifieke informatie over een perceel of wilt u meer weten over de rechten van een appartement? Wilt u informatie van een splitsingsakte ontvangen of wilt u weten wie de voormalige eigenaar was van een perceel? Of zoekt u naar de naam van een rechthebbende of wilt u weten of er een kwalitatieve verplichting op een pand rust? U kunt ons opdracht geven een 'Overig onderzoek' uit te voeren. U vraagt bijvoorbeeld om een:

  • onderzoek naar bijzondere bepalingen in akten, zoals kettingbedingen, ontbindende en/of opschortende voorwaarden, mandeligheden, buurwegen en kwalitatieve verplichtingen
  • onderzoek naar bijzondere typen akten, zoals splitsingsakten appartementsrecht en akten van schenking, vestiging opstal, erfpacht of beklemming
  • onderzoek naar vroegere nummers (filiatie) van een kadastraal perceel
  • onderzoek naar vroegere eigenaren
  • onderzoek naar unieke brondocumenten die niet door de notaris zijn aangeboden. Bijvoorbeeld: besluiten in het kader van de Wet geluidhinder en de Wet bodembescherming, besluiten van de rechtbank met betrekking tot onderbewindstelling, niet-gemeenlijke publiekrechtelijke beperkingen

U ontvangt een opgave van het deel en nummer van de ingeschreven akte. Ook kunt u een kopie aanvragen van de akte.

Negatieve mededeling

Voor het aanvragen van huursubsidie of een starterssubsidie kunt u bijvoorbeeld bewijs nodig hebben dat u geen onroerend goed op uw naam hebt staan. Als u formeel moet kunnen aantonen dat op uw naam of op naam van uw bedrijf op dit moment geen zakelijk recht in de basisregistratie van het Kadaster voorkomt, vraagt u een 'Negatieve mededeling' aan. Als na onderzoek blijkt dat u op dit moment niet als eigenaar of rechthebbende in de Basisregistratie Kadaster voorkomt, ontvangt u een verklaring, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Erfdienstbaarhedenonderzoek

Wilt u weten of er op een perceel zogenaamde erfdienstbaarheden rusten? Vraag dan een Erfdienstbaarhedenonderzoek aan op de pagina Onderzoek in de openbare registers.

Tarieven

Onderzoeken Prijs
Onderzoek van de verkrijgingsakte of laatst ingeschreven akte, per object € 48,00
Onderzoek specifieke akte, per object € 48,00
Onderzoek naar vroegere of latere kadastrale nummers (losse filiatie), per object € 48,00
Onderzoek object of subject (natuurlijk of niet natuurlijk persoon) Prijs
in de periode heden tot 1989, per object of subject € 72,00
in de periode heden tot 1950, per object of subject € 144,00
in de periode heden tot 1838, per object of subject € 264,00
losse periode, per object of subject € 144,00
Negatieve mededeling Prijs
per e-mail € 14,40
per post € 16,40
Kopie (afschrift) van akte(n) uit de openbare registers (optioneel) Prijs
per afschrift, per e-mail € 15,90
per afschrift, per post € 17,90

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

Specifiek stuk

Unieke brondocumenten zoals besluiten in het kader van de Wet geluidhinder of bodembescherming, besluit van de rechtbank over onderbewindstelling, of niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen. Bestelformulier Specifiek stuk opvragen

Bepaling in akte

Bijzondere bepalingen in akten, zoals een kettingbeding, ontbindende of opschortende voorwaarden, mandeligheden, bepalingen over buurwegen en bepaalde verplichtingen. Bestelformulier Bepaling in akte opvragen

Vroegere eigenaren

In de verkrijgingsakte of de titel van aankomst staat vermeld wie de vroegere eigenaren van een perceel zijn. Bestelformulier Vroegere eigenaren opvragen

Vroegere percelen

Uit welke vroegere percelen een bepaald perceel ontstaan? Of in welke nieuwe percelen is een bepaald perceel opgegaan? Dit kunnen wij met een zogenaamd filiatieonderzoek voor u uitzoeken. Bestelformulier Vroegere percelen opvragen

Bijzonder type akte 

Akte zoals een verkrijgingsakte, splitsingsakte, akte van appartementsrecht, schenking of een vestiging van opstal of erfpacht. Bestelformulier Bijzonder type akte opvragen

Laatst ingeschreven akte

Weet u het deel en nummer van een akte niet? Wij kunnen dit voor u opzoeken. U kunt dan gelijk een kopie van de akte bestellen. Bestelformulier laatst ingeschreven akte opvragen

Negatieve mededeling

Vraag een Negatieve mededeling aan met het bestelformulier Negatieve mededeling.

Bestellen via Mijn Kadaster

Een Onderzoek ingeschreven akten en Overig onderzoek kunt u ook bestellen via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in via de inlogpagina Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Levering

Onderzoeken

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de opgave van gevonden akten in principe binnen 2 werkdagen toe. Gaat het om een groot onderzoek, dan informeren wij u over de levertijd.

Negatieve mededeling

Na ontvangst van u aanvraag sturen wij u de verklaring binnen 2 werkdagen toe. 

Meer informatie

Onderzoek in de openbare registers van het Kadaster kan teruggaan tot 1 oktober 1838 (ontstaansdatum van de openbare registers).

Registers met afwijkende begindata

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan en andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. Bekijk het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata.