Nieuwe stappen in BRK Levering 2.0

De modeldocumentatie BRK Levering 2.0 is gereviewd en de functionele wijzigingen zijn gepubliceerd. In overleg met de betrokken stakeholders wordt BRK Levering 2.0 verder ontwikkeld.

Modeldocumentatie BRK Levering 2.0

De modeldocumentatie is gereviewd. De opmerkingen hiervan worden verwerkt. Met softwareleveranciers wordt overlegd over eventuele mogelijkheden voor complexiteitsreductie.

Overzicht functionele wijzigingen

Aan de leden van het Gebruikersoverleg BRK en de informatiebijeenkomsten van BRK Levering is een overzicht opgeleverd van de functionele wijzigingen. De leden van het Gebruikersoverleg BRK kunnen hiermee hun achterban raadplegen. Als zij dat willen kunnen ze hiermee ook een impactanalyse uitvoeren. Het overzicht staat op de agenda van het Gebruikersoverleg op 12 september 2019 voor bespreking.

Het overzicht met wijzigingen is toegevoegd aan de documentatie van BRK Levering. U vindt dit op de pagina BRK levering.

Nieuwe planning

De planning kwam als een van de verbeterpunten naar voren tijdens de gezamenlijke evaluatie van de BRK. De wens is om deze op te stellen samen met afnemers en softwareleveranciers. Tijdens extra ontwerpsessie van 13 juni 2019 is door het Kadaster daarom aangegeven dat de conceptplanning van BRK Levering 2.0 is losgelaten. Er komt een nieuwe planning die gezamenlijk gemaakt wordt.

Meer informatie

Alle informatie over de BRK Levering.