Nieuwe mutaties van objecten die geraakt zijn in data issues

Sinds de invoering van de vernieuwde BRK zijn er helaas enkele inhoudelijke problemen voorgevallen in BRK Levering.

Door het Kadaster zijn voor deze inhoudelijke problemen oplossingen geboden. Aangezien niet alle softwareleveranciers en afnemers dezelfde problemen hebben ervaren, hebben niet alle afnemers uiteindelijk dezelfde mutatiebestanden verwerkt in zijn of haar applicatie.

Nieuwe mutatie geleverd

Deze situatie hebben wij hersteld door voor alle bestaande objecten die betrokken zijn geweest in 1 van de data issues, een nieuwe mutatie te leveren. Dit heeft als voordeel dat als er problemen ontstaan met de verwerking van deze mutatieberichten, de oorzaken nog eenvoudig te achterhalen zijn. Daarnaast voorkomen we hiermee gezamenlijk dat er pas bij een opvolgende mutatie problemen ontstaan, wat zich pas veel later kan voordoen. De softwareleveranciers zijn hiervan op de hoogte. De mutaties zijn geleverd op 21 maart. Het gaat om enkele duizenden objecten op landelijke basis.

Reguliere leveringen hervat

Het ontwikkelen en controleren van deze aanpassing heeft meer tijd gekost dan we van te voren hadden ingeschat. Daardoor hebt u al enige tijd geen mutaties meer ontvangen. De reguliere leveringen zijn nu weer hervat. 

Onze excuses voor de ontstane vertraging.