Netwerktekening controleren

Wilt u een eigen netwerktekening in depot geven voor de registratie van een netwerk? Om te zorgen dat deze aan de gestelde eisen voldoet, moet u deze door het Kadaster laten controleren.

Beschrijving

Voor de kadastrale registratie van een netwerk is een netwerktekening nodig. Deze kan het Kadaster voor u maken, maar u hebt ook de mogelijkheid deze tekening zelf aan te leveren. In dit geval moet de tekening door het Kadaster worden goedgekeurd voordat u deze in depot kunt geven.

Wat moet u aanleveren?

Voor de controle van een netwerktekening hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • de netwerktekening (bestandsformaat pdf)
  • een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk in GIS-formaat (meer informatie over het aanleveren van de hartlijn vindt u bij Specificaties)
  • de coördinaten van de hoekpunten van de netwerktekening voor georefereren

Aan welke eisen moet de netwerktekening voldoen?

Een netwerktekening wordt goedgekeurd als deze aan de volgende eisen voldoet:

  • de ligging van het netwerk ligt vast in coördinaten en lijnverbanden die passen in het coördinatenstelsel dat het Kadaster gebruikt (RD-stelsel)
  • de hartlijn op de netwerktekening is gelijk aan de hartlijn in het vectorbestand
  • er is een recente kadastrale ondergrond gebruikt (met een buffer van 250 meter rondom de leiding)
  • de tekening mag geen bedrijfslogo's bevatten

Meer informatie over de gestelde eisen vindt u in de 'Handleiding kadastrale registratie netwerken' bij 'Documenten'.

Netwerktekening laten vervaardigen

Beschikt u nog niet over een netwerktekening? Deze kunt u ook door het Kadaster laten vervaardigen.

Tarieven

Voor het controleren van een netwerktekening betaalt u per tekening (per plot) € 38,00. De behandelingskosten bedragen per aanvraag € 196,00. Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

Vraag een offerte aan voor het laten controleren van een netwerktekening met het aanvraagformulier Netwerktekening. De netbeheerder of een notaris kan de aanvraag doen.

Wat moet u bijvoegen?

  • de netwerktekening (bestandsformaat pdf)
  • een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk (GIS-formaat)
  • de coördinaten van de hoekpunten van de netwerktekening

Deze bestanden voegt u als bijlage bij uw offerteaanvraag.

Specificaties

Aanleveren hartlijn

Om een netwerktekening te kunnen controleren heeft het Kadaster een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk nodig. Dit bestand voegt u in GIS-formaat bij de offerteaanvraag. In het bestand moet de ligging van het netwerk zijn vastgelegd met coördinaten en lijnverbanden die passen in het coördinatenstelsel van het Kadaster (RD-stelsel). Het bestandsformaat mag zijn: MID/MIF, TAB, Shape, DGN, DWG of DXF (versie 12 tot en met 14). Het is belangrijk dat u alleen de hartlijn van het netwerk levert, zonder topografische achtergrond of overbodige objecten.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, controleert het Kadaster de tekening binnen 10 werkdagen. Vervolgens ontvangt u bericht of de netwerktekening is goedgekeurd of afgekeurd.

Als de tekening is goedgekeurd, kent het Kadaster een tekeningnummer aan de netwerktekening toe. De goedgekeurde tekening met het tekeningnummer ontvangt u per e-mail, op cd-rom of als plot (A0-formaat).