Meer inzicht in informatiebehoefte bij energietransitie

Om de energietransitie mogelijk te maken, is informatie over warmte-, gas- en elektriciteitsnetten belangrijk. Hoe deel je die gegevens zo optimaal mogelijk met verschillende partijen?

Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave. De energie-opwekking moet 'groener' en het energieverbruik moet omlaag. Daar zijn afspraken over gemaakt in het Klimaatakkoord. Nederland werkt daarmee aan een energietransitie. Om dit mogelijk te maken, is informatie over warmte-, gas- en elektriciteitsnetten belangrijk. Hoe deel je die gegevens zo optimaal mogelijk met verschillende partijen?

Kadaster start project rond energie-infrastructuur

In dit onderzoek ligt de focus op de energie-infrastructuur. Niet alleen de vorm en inhoud van de informatie moet helder zijn. Ook moeten er relaties gelegd worden tussen energie-aansluitingen, energiebronnen en de ondergrond. Het Kadaster is een project gestart om te beschrijven welke informatie partijen, zoals gemeenten, nodig hebben. Deze bevindingen zijn te lezen in het rapport ‘Gebiedsgerichte ontsluiting energie-infrastructuur’. U vindt het rapport en het volledige nieuwsbericht op Kadaster.nl. 

Meer over dit rapport op Kadaster.nl