Marktpositie informatie notariaat

Overzicht van het aantal hypotheek- en transportakten dat in uw werkgebied is ingeschreven. Eventueel aangevuld met: 

  • het marktaandeel van uw notariskantoor;
  • het aandeel per notaris werkzaam op uw kantoor.

Beschrijving

Marktpositie informatie notariaat verschaft u inzicht in het aantal hypotheek- en transportakten dat binnen uw werkgebied bij het Kadaster is ingeschreven. Als u wilt, vullen we het overzicht aan met het marktaandeel van uw kantoor. Hebt u liever informatie over het marktaandeel per notaris werkzaam op uw kantoor? Dat is mogelijk als hij/zij de akten elektronisch aanlevert en daarbij gebruik maakt van een persoonlijk e-mailadres.

Marktpositie informatie notariaat leveren we in 2 varianten:

Marktomvang hypotheek- en transportakten

Een overzicht van het aantal hypotheek- en transportakten in uw werkgebied ingeschreven bij het Kadaster. U geeft aan of u een overzicht per burgerlijke of kadastrale gemeente wenst en over welke gemeente(n) en periode u de informatie wilt ontvangen. Marktomvang hypotheek- en transportakten is uitsluitend verkrijgbaar als eenmalige levering.

Marktpositie informatie notariaat

Uw marktaandeel, zowel grafisch als in tabelvorm, toegevoegd aan een overzicht van het totaal aantal hypotheek- en transportakten ingeschreven bij het Kadaster. Uw marktaandeel splitsen wij uit naar bebouwde en onbebouwde percelen. Ook ziet u uw historie tot 2 jaar terug. U geeft aan:

  • over welke periode u de informatie wenst;
  • of u een overzicht wenst op het niveau van uw kantoor of van een of meerdere notarissen werkzaam op uw kantoor;
  • of u een overzicht per burgerlijke of kadastrale gemeente binnen uw werkgebied wenst;
  • welke gemeente(n) het betreft.

Let op! Marktpositie informatie notariaat kunt u uitsluitend aanvragen voor uw eigen kantoor. U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een abonnement (levering per maand, kwartaal, half jaar of jaar).

Op verzoek voegen wij aan Marktpositie informatie notariaat informatie toe over het totaal aantal hypotheek- en transportakten ingeschreven door aanbieders met een standplaats binnen en buiten de aangevraagde gemeente(n).

Tarieven

Marktomvang hypotheek- en transportakten

Omschrijving Prijs
Losse eenmalige levering, per burgerlijke of kadastrale gemeente en per periode € 43,00

Abonnement marktpositie informatie notariaat

Abonnement met aantal hypotheek- en transportakten, een notaris of notariskantoor en een burgerlijke of kadastrale gemeente

Frequentie van de levering Prijs
per maand € 1032,00
per kwartaal € 344,00
per half jaar € 172,00
per jaar € 86,00
losse eenmalige levering met aantal hypotheek- en transportakten, een notaris of notariskantoor en een burgerlijke of kadastrale gemeente € 86,00

Optioneel bij abonnement of losse eenmalige levering

Optionele toevoeging Prijs
meerdere notarissen binnen hetzelfde notariskantoor, per notaris € 86,00
meerdere burgerlijke of kadastrale gemeenten, per gemeente € 21,50
overzicht aantal ingeschreven akten van alle notarissen met standplaats binnen en buiten de aangevraagde burgerlijke of kadastrale gemeente(n) € 21,50

Bovenstaande bedragen zijn vrij van btw.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte.

Aanvraag eenmalige levering

Hebt u gekozen voor een eenmalige levering? Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u Marktpositie informatie notariaat binnen 5 werkdagen toe.

Aanvraag abonnement 

Hebt u gekozen voor een abonnement? Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u het overzicht in de 4e week volgend op de aangegeven periode.

U ontvangt Marktpositie informatie notariaat als excel-bestand per e-mail.