Kadaster ondertekent Charter Diversiteit

Samen met vele andere werkgevers wil het Kadaster zich serieus inzetten voor meer diversiteit op de werkvloer. Met de ondertekening van de Charter Diversiteit tijdens een bijeenkomst van Diversiteit in Bedrijf op 19 december werd dit bekrachtigd.

Andere ondertekenaars

Werkgevers die in december ook de charter hebben ondertekend zijn onder meer de Tweede Kamer, Boeing, de gemeentes Maassluis, Dordrecht en 's-Hertogenbosch, Gemeentemuseum Den Haag, Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland, Haagse Hogeschool, Politiebond en de Vereniging Hogescholen. Alf Overmars, directeur Organisatie & HRM, ondertekende namens het Kadaster.

Campagne Diversiteit op de kaart

Diversiteit staat bij ons al langer op de agenda. Dit werd door de campagne Diversiteit op de kaart ook buiten onze organisatie bekend

Plan van aanpak

Binnen 6 maanden na 19 december 2018, de datum van ondertekening van het Charter Diversiteit, leggen we een plan voor aan Diversiteit in Bedrijf. Dit is een plan waarin de heldere doelstellingen, investeringen en aanpak. Hierin staat hoe wij er voor gaan zorgen dat we - naast mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt – ook talenten met een andere culturele herkomst aantrekken en ontwikkeling bieden.

Meer over diversiteit

Meer over diversiteit bij het Kadaster op website Werken bij het Kadaster.

Meer informatie op de website van Diversiteit in Bedrijf.