Kad.15 formulier wordt vanaf 1 januari 2019 niet meer in behandeling genomen

Gebruikt u een Kad.15 formulier dan ontvangt u een bericht van afkeuring.

Voordat een akte van splitsing in appartementen in de openbare registers wordt ingeschreven, moet er een complexaanduiding vastgesteld worden. Alleen zo kan een appartement na splitsing als uniek object geregistreerd worden.

Voor het vaststellen van een complexaanduiding vult u een 'formulier Verzoek vaststelling complexaanduiding en indepotname' in. Dit formulier dient u, samen met de splitsingstekening, in via Web-ELAN.  

Per 1 januari 2019 nemen wij geen Kad.15 formulieren meer in behandeling. Gebruikt u vanaf 1 januari 2019 wel een Kad.15 formulier dan ontvangt u een bericht van afkeuring.