Inzicht in koopstarters en startersleningen

Krijg inzicht in koopstarters en het effect van startersleningen in uw gemeente met de kengetallenoverzichten:

 • De koopstarter in beeld
 • Het effect van startersleningen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie?

Stel uw vraag en laat uw gegevens achter, dan wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Kengetallen bieden inzicht

Weet u of de koopstarter in uw gemeente zorgt voor doorstroming op de woningmarkt? Het is interessant om de cijfers hiervan in kaart te brengen. Wij verstrekken veel data en inzichten aan gemeenten op het gebied van koopstarters en startersleningen. Daarbij zien we een stijgende behoefte vanuit gemeenten om dit door te ontwikkelen, bijvoorbeeld als het gaat om kengetallen.

Koopstarters

Met het kengetallenoverzicht ‘De koopstarter in beeld’ krijgt u op basis van de verschillende gegevens die wij registreren inzicht in de ontwikkelingen rondom de koopstarter op de gemeentelijke woningmarkt. De volgende kengetallen worden in het overzicht opgenomen:

 • aantal particuliere koopwoningtransacties de laatste 5 jaren 
 • aantal en het aandeel koopstarters de laatste 5 jaren
 • aantal koopstarters per leeftijds- en koopsomklasse
 • aantal koopstarters per woningtype en oppervlakteklasse
 • aantal koopstarters per CBS wijk in uw gemeente 
 • herkomst koopstarters in uw gemeente (aandeel binnen en buiten de gemeente)
 • bestemming van de doorstromers (aandeel binnen en buiten de gemeente)
 • ontwikkeling van het aantal koopstarters per jaar de laatste 5 jaren
 • aantal koopstarters per leeftijdscategorie per jaar

Deze kengetallen worden opgenomen in een helder overzicht. Om grip te krijgen hoe de kengetallen zich verhouden ten opzichte van andere gemeenten, wordt een overzicht gemaakt van de provincie waarin de gemeente ligt.

Effect startersleningen

Verleent uw gemeente startersleningen en wilt u inzicht krijgen in het effect van deze leningen? Wij kunnen u daarbij helpen met specifieke kengetallen. Dat doen we aan de hand van informatie die uw gemeente beschikbaar stelt over de verstrekte leningen.

Tarieven

Inzicht in koopstarters en startersleningen is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.  

Meer informatie

Tijdens een werksessie gingen we samen met gemeenten in gesprek over de gewenste kengetallen. We nodigden hiervoor gemeenten uit met startersleningen. Duidelijk werd dat het Kadaster veel data beschikbaar heeft over de woningmarkt.

Lees meer over de uitkomsten van de werksessie 

Andere woningmarktinformatie

Inzicht nodig bij het maken en monitoren van prestatieafspraken in het kader van de Woningwet?

Als gemeente hebt u te maken met de Woningwet en in het verlengde hiervan de prestatieafspraken. Daarvoor wilt u precies weten wat er in uw regio speelt. Welke ontwikkelingen zijn er op de woningmarkt per dorpskern en wat is bijvoorbeeld de (particuliere) verhuurvoorraad? Deze gegevens maken het mogelijk om slimme prestatieafspraken te maken en deze te monitoren.

Lees meer over woningmarktinformatie en de woningwet