Impactanalyse BRK Levering 2.0

VNG Realisatie heeft in het najaar van 2019 een impactanalyse uitgevoerd naar de gevolgen van de overgang van BRK Levering 1.0 naar 2.0.

BRK Levering 2.0 gebaseerd is op de vernieuwde BRK en meer en anders gestructureerde gegevens bevat. Deze wijziging zal waarschijnlijk effect hebben op de bedrijfsvoering van gemeenten. Daarom is door VNG aan VNG realisatie gevraagd een impactanalyse uit te voeren.

Resultaten

De resultaten van deze impactanalyse zijn door de VNG gepubliceerd. Een van de aanbevelingen hieruit is om een een handreiking, inclusief roadmap, op te stellen met daarin alle toekomstige ontwikkelingen en migratiescenario’s.
BZK, Kadaster en VNG maken een overzicht van de actiepunten bij de aanbevelingen. 

Lees meer