Hulpkaart

Archiefmappen
Een Hulpkaart toont de geografische geschiedenis van één of meer kadastrale percelen. Zo ziet u bijvoorbeeld welke nieuwe percelen uit welke oude percelen zijn ontstaan of hoe een oude kadastrale grens liep. 

Beschrijving

Een Hulpkaart is een Kadastrale kaart met mutaties van een kadastraal perceel en de bijbehorende perceelnummers. Met een Hulpkaart kunt u nagaan waar percelen lagen die in oude akten en andere stukken zijn vermeld. Noodzakelijk voor bijvoorbeeld de opsporing van gevestigde erfdienstbaarheden en historisch onderzoek naar eigendom en andere rechten.
Op een hulpkaart staan onderstaande grenzen en kadastrale perceelnummers:
  • grenzen ongewijzigd (zwart)
  • grenzen nieuw (rood)
  • grenzen vervallen (blauw)
 
  • kadastrale perceelnummers ongewijzigd (rood)
  • kadastrale perceelnummers nieuw (zwart)
  • kadastrale perceelnummers vervallen (blauw)
 
Hulpkaarten komen in verschillende kaartschalen voor, bijvoorbeeld 1:500, 1:1250 en 1:2500. Tenzij anders aangegeven is een Hulpkaart altijd noordgericht.

Tarieven

Omschrijving Prijs
Hulpkaart per e-mail € 15,80
Hulpkaart per post € 17,80

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

Een Hulpkaart bestelt u met het bestelformulier Hulpkaart.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Hulpkaart binnen 3 werkdagen toe per e-mail of post