Hoe werd de BAG in 2017 gebruikt?

In de BAG BAO jaarrapportage over 2017 kunt u onder andere lezen dat het BAG gebruik weer sterk is toegenomen. Het aantal keer dat informatie is opgevraagd uit de BAG is van 1 miljard naar 1,5 miljard gegaan.

Het Bronhouders en Afnemers Overleg van de Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG BAO) heeft zijn jaarrapportage over 2017 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het gebruik van de BAG sterk is toegenomen. Het aantal keer dat informatie is opgevraagd uit de BAG is van 1 miljard naar ruim 1,5 miljard gegaan. Toename zien we onder andere door het gebruik van de BAG in het WOZ-waardeloket.

Sinds 1 november 2017 kunnen gemeenten alle terugmeldingen die vanaf dat moment met de BAG-viewer zijn ingediend, inzien en afhandelen in Mijn Kadaster. In november waren er ruim 1100 terugmeldingen.

Kwaliteitsmanagement BAG is ingericht en staat daarmee op de kaart. In het kwaliteitsdashboard BAG zijn rapportages opgenomen die inzicht geven in de kwaliteit van de BAG. Dit stelt gemeenten in staat concrete fouten op te lossen en processen te verbeteren.

2018 staat in het teken van de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de nieuwe wet BAG. Deze treedt naar verwachting op 1 juli 2018 in werking.

Jaarrapportage BAG BAO 2017

Deze en nog meer feiten hebben we in het kort voor u op een rijtje gezet in de jaarrapportage. 

Lees de jaarrapportage BAG BAO 2017.