Grondposities

U krijgt inzicht in de zakelijke rechten op gronden:

  • onmisbaar voor succesvolle gebiedsontwikkeling;
  • betere informatiepositie in het planproces;
  • snellere planontwikkeling en besluitvorming.

Beschrijving

Voor een succesvolle gebiedsontwikkeling is inzicht in de eigendomssituatie van onroerend goed en andere zakelijke rechten essentieel. Met de rapportage Grondposities van het Kadaster krijgt u een gedegen beeld van de eigendommen van publieke en private partijen in een plangebied.

De thema's die het rapport behandelt, stellen we in overleg met u vast. We kunnen talrijke combinaties van gegevens maken vanuit verschillende invalshoeken. Dat is mogelijk op elk schaalniveau: van een bepaald stuk grond tot heel Nederland. Ook kunnen we aanvullende analyses en onderzoeken uitvoeren, bijvoorbeeld naar clausules in geregistreerde transportakten.

Grondposities: eigendommen thematisch in beeld

Grondposities brengt eigendommen thematisch in beeld en vergelijkt deze eventueel met de geldende plannen voor ruimtelijke ontwikkeling. U krijgt bijvoorbeeld inzicht in:

  • de rechten in een gebied;
  • de rechten van 1 specifieke eigenaar;
  • de eigendomsverhoudingen tussen verschillende eigenaren.

Met Grondposities versterkt u uw informatiepositie in het gebiedsontwikkelingsproces. De doorlooptijd van planprocessen kan zo beperkt blijven en u kunt besparen op kosten in de fase van planuitvoering.

 

Tarieven

Grondposities is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.