Geslaagde BAG-WOZ studiedagen ‘Samen meten, samen weten’

De overgang naar gebruiksoppervlakte voor WOZ-taxaties was in april onderwerp van 4 succesvolle studiedagen voor BAG- en WOZ-beheerders.

‘Samen meten, samen weten’ was het motto van de 4 studiedagen met 600 deelnemende BAG- en WOZ-beheerders. Het doel was informatie uit te wisselen, en te kijken naar kansen en keuzes voor de overgang naar gebruiksoppervlakte voor de WOZ voor 2022.

2022: overgang van bruto inhoud naar gebruiksoppervlakte

Voor 1 januari 2022 moeten bronhouders over van bruto inhoud naar gebruiksoppervlakte voor de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) van woningen. Een uitdaging met veel kansen en keuzes. Daarom organiseerden het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Waarderingskamer en het Kadaster samen met gemeenten en samenwerkingsverbanden 4 regionale BAG-WOZ studiedagen.

Handvatten voor de praktijk

In een open sfeer maakten beheerders kennis met elkaar, deelden ervaringen en reageerden enthousiast op praktijkvoorbeelden van gemeenten, samenwerkingsverbanden en leveranciers. De beheerders gingen naar huis met veel handvatten voor de eigen praktijk.

Achtergrond, theorie en ervaringen

Het programma werd geleid door dagvoorzitter Katinka Baehr. In presentaties van BZK, Waarderingskamer en Kadaster kwamen achtergrond, theorie en casussen voorbij. Daarnaast presenteerden enkele gemeenten en samenwerkingsverbanden hun ervaringen met het meten van de gebruiksoppervlakte.

Verder werden veel praktische vragen beantwoord over:

  • meetinstructie-overeenkomsten
  • verschillen tussen Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en WOZ
  • terugmelden
  • samenwerking en beheer

Ook kwamen ontwikkelingen aan de orde als:

  • de nieuwe afbakeningsflyer
  • vernieuwing van de branche brede meetinstructie
  • praktijkhandleiding BAG
  • DiS (Doorontwikkeling in Samenhang) Geo

Conclusie

Het is een flinke uitdaging. De meeste beheerders hebben het scenario al bepaald en het overgrote deel verwacht op tijd klaar te zijn. Geld, capaciteit en samenwerking is nodig. En snel aan de slag; niet wachten maar doen. Stoppen met eilandjes, samenwerken en één keer meten.

Presentaties en veelgestelde vragen 

Bekijk de presentaties van de BAG-WOZ studiedagen op de website van de Waarderingskamer.

Binnenkort publiceren we ook de veelgestelde vragen op en naar aanleiding van de 4 bijeenkomsten.