Dringend verzoek aan netbeheerders

Informatie kan ontbreken bij afdrukken van de KLIC-levering. Daarom verzoeken we netbeheerders om zowel de annotatie- als de maatvoeringslaag aan te blijven leveren.

De overgang van KLIC naar KLIC-WIN is afgerond. Een belangrijke verandering is de overgang van informatie-uitwisseling op basis van rasterkaarten naar een uitwisseling op basis van vectordata. 

Gebleken is dat als de ontvangen informatie wordt afgedrukt, op de themakaarten een aantal relevante eigenschappen van het net kan ontbreken.

Zowel annotatie- als maatvoeringslaag aan blijven leveren

We verzoeken netbeheerders dan ook dringend om zowel de annotatie- als de maatvoeringslaag aan te blijven leveren. We kunnen er zo voor zorgen dat de grondroerder ook op papier de relevante gegevens krijgt.

Meer informatie

Bekijk de notitie van het ministerie van EZK voor een volledige toelichting. Deze treft u hierna als bijlage aan.