Digitale topografische kaart geeft gemeente Amsterdam inzicht

Van wijkontwikkeling tot handhaving taxistandplaatsen: thematische kaarten geven in een oogopslag duidelijkheid. Zo ook in de gemeente Amsterdam.

Sinds 2010 gebruikt de gemeente actuele locatiegegevens uit het topografische basisbestand TOP10NL. Doordat het bestand digitaal is, kan de gemeente het op vele manieren toepassen in haar bedrijfsprocessen en producten.

Beleidsbepaling en handhaving

De gemeente Amsterdam gebruikt TOP10NL als ondergrond voor thematische detailkaarten op wijk- en buurtniveau. Bewoners en de beleidsmakers van de stadsdelen hebben zo houvast bij de dialoog over ontwikkelingen in hun stad. Ook is er een speciale kaart voor de afdeling Handhaving waarop alle reguliere- én nacht-taxistandplaatsen te zien zijn. 

Lees het hele artikel