De nieuwe WIBON geldt vanaf 1 juli 2018. Zorg dat u er klaar voor bent!

De wet tot wijziging van de Wet Informatie uitwisseling ondergrondse netten van 11 april 2018, treedt op 1 juli in werking. De wet wijzigt feitelijk de WIBON, die op 31 maart 2018 in werking is getreden en de WION heeft vervangen

De wet tot wijziging van de Wet Informatie uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) van 11 april 2018, treedt op 1 juli in werking. De wet wijzigt feitelijk de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken), die op 31 maart 2018 in werking is getreden en de WION heeft vervangen.

Wijziging WIBON per 1 juli 2018

De wijziging WIBON treedt 1 juli 2018 in werking. Dit met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op centrale opslag van gegevens over de ligging van netten. Deze artikelen treden per 1 januari 2019 in werking (lees de officiële bekendmaking in het Staatsblad). Dit geeft de graafsector de tijd om de centrale opslag te testen. En het geeft de netbeheerders die hun gegevens centraal gaan opslaan de tijd om zich voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe situatie. Ook de onderliggende regelgeving treedt op 1 januari 2019 in werking. Daarin zijn ook de technische vereisten geregeld voor de uitwisseling van gegevens over kabels en leidingen. De lagere regelgeving verwijst naar de IMKL en BMKL waarin de specifieke eisen zijn opgenomen.

Wat betekent dit voor u als netbeheerder?

Het hele pakket aan regelgeving geldt vanaf 1 januari 2019. Vanaf die datum bestaat ook de mogelijkheid om uw gegevens centraal op te slaan bij het Kadaster. Om goed voorbereid te zijn kunt u vanaf nu uw data en systeem al testen. Doe dit tijdig zodat u straks op de juiste manier aangesloten kunt worden. 

Wellicht hebt u extra tijd nodig om uw systemen te laten werken op basis van de nieuwe technische vereisten. Daarom is het in de periode 1 januari 2019 tot 1 juli 2019 mogelijk om op basis van óf de oude óf de nieuwe technische vereisten te werken (zie tabel hieronder). Op 1 juli 2019 moet u op basis van de nieuwe technische vereisten werken, ongeacht of u uw gegevens centraal of decentraal opslaat.

Huidige standaard

te gebruiken

te vinden op

IMKL versie 1.1.0.1 tot 1 juli 2019 zakelijk.kadaster.nl/imkl
BMKL versie 1.2.0.1 tot 1 juli 2019 zakelijk.kadaster.nl/bmkl

Nieuwe standaard

te gebruiken

te vinden op

IMKL versie 1.2.1 vanaf 1 januari 2019 register.geostandaarden.nl
BMKL versie 2.0 vanaf 1 januari 2019 github Kadaster

Werken op basis van oude of nieuwe technische vereisten

Wat betekent dit voor u als grondroerder?

Het vernieuwde Klic-online betekent meer gebruiksgemak. De kabel- en leidinginformatie wordt in vectorformaat aangeboden. Dit is onder meer nodig voor mobiele toepassingen zoals smartphones en tablets. Ook is het mogelijk om ontvangen netinformatie te combineren met andere bronnen, zoals bijvoorbeeld uw eigen projectinformatie.

Met uw huidige viewer kunt u vanaf 1 januari 2019 de KLIC-informatie niet meer lezen.
Het is dan ook belangrijk dat u tijdig uw viewer aanpast  of een nieuwe koopt. Het Kadaster biedt momenteel een - aan de nieuwe situatie aangepaste - versie van de Kadasterviewer aan om te testen. Vanuit de markt worden ook veel goede viewers aangeboden. Laat u tijdig informeren.

Nieuws en praktische informatie

Om te voorkomen dat u informatie mist, wordt alle informatie rondom KLIC-WIN en de WIBON aangeboden op de website Klicwin.net.
Daar houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws.

Daarnaast vindt u actueel nieuws en praktische informatie op de site van uw koepelorganisatie en op kadaster.nl.