De kaart van 2018 beschikbaar op topotijdreis.nl

De kaart van 2018 is nu beschikbaar op de website topotijdreis.nl.

De kaart van 2018 is nu beschikbaar op de website topotijdreis.nl. Op deze website kun je zien hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag. 
Door de kaarten van de verschillende jaren met behulp van de tijdsbalk te vergelijken, is meteen duidelijk hoe Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Zo zijn inpoldering en verstedelijking duidelijk te zien.

Meer dan 200 jaar topografie

We houden al vanaf 1815 onafgebroken bij hoe Nederland verandert, door wegen, water, bebouwing en landbouwgrond in kaart te brengen. Door de jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie hebben we meer dan 200 jaar topografische kaarten van topniveau. 

Maak een reis door de tijd en ga naar www.topotijdreis.nl.