Conversie AA en BB rechten

Met de vernieuwde BRK is het mogelijk om alle gestapelde rechten correct weer te geven in BRK Levering.

U ontvangt de herstelde rechten via mutaties

Na de vernieuwing van de BRK is de beperking opgeheven en zijn de rechten in voorkomende gevallen weer correct geregistreerd. Wij gaan deze objecten op een later moment actief aanpassen, waaruit mutaties ontstaan. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer wij deze mutaties leveren. Wij informeren u hier tijdig over. 

Lijst objecten met AA en BB rechten

Het aantal objecten in de registratie waarbij deze situatie zich voordoet bedraagt op dit moment 1076. Welke objecten dit betreft leest u in het document: 'Objecten met AA en BB rechten'.

De beschrijving van deze datawijziging vindt u in paragraaf  2.4.1 van het document 'Datawijzigingen BRK Levering 1.0'.