Consistentie tussen basisregistraties opnieuw gemeten

De kwaliteit van het stelsel van basisregistraties wordt regelmatig onderzocht. Het rapport 'Tweede vervolgmeting' is sinds 18 september beschikbaar.

Met de tweede vervolgmeting is gekeken of er verbeteringen zijn opgetreden en op welke (nieuwe) onderdelen de kwaliteit van de basisregistraties nog verbeterd kan worden. Een van de conclusies van het rapport is dat de consistentie van de basisregistraties BAG, HR en BRP opnieuw erg hoog is. Ook de WOZ blijkt een hoge consistentie met de BRP te vertonen.

Regelmatige cyclus

De stichting ICTU (ICT uitvoeringsorganisatie) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doen in opdracht van het Ministerie van BZK regelmatig onderzoek naar de consistentie tussen een aantal basisregistraties waaronder de BAG. De basisregistraties veranderen steeds, dus het is van belang de kwaliteit te blijven monitoren. De resultaten van deze metingen leiden tot een regelmatige cyclus van meten en verbeteren.

Bekijk het rapport

Bekijk, of download het rapport ‘Monitor Kwaliteit Stelsel van Basisregistraties – Tweemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang 2017‘ op www.digitaleoverheid.nl.