Cijfers agrarische grondmarkt 4e kwartaal 2019 bekend

Voor het 4e kwartaal van 2019 is de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland uitgekomen op € 64.700 per ha.

De agrarische grondprijs is 4% hoger dan de prijs van € 62.200 in het 3e kwartaal van 2019. En 1,6% hoger dan de gemiddelde prijs van € 60.900 per ha over heel 2018. De gemiddelde prijs van grasland is in het 4e kwartaal van 2019 met 6% toegenomen tot € 57.700 per ha. De gemiddelde prijs van bouwland is in het 4e kwartaal van 2019 met 1% licht gedaald tot € 73.000 per ha.

Dit en meer informatie staat in het 4e kwartaalbericht van 2019 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

Lees het volledige kwartaalbericht

Dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het is gebaseerd op de dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Kwartaalbericht ontvangen?

Het kwartaalbericht is gratis beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research. Wilt u het kwartaalbericht per e-mail ontvangen? 

Meld u nu aan

Meer informatie

Meer informatie over deze en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.