Waterwegen nu ook zichtbaar op BRT-achtergrondkaart

Samen met Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkelden we een nieuwe waterkaart. Waterbeheerders in Nederland kunnen de waterkaart gebruiken als onderlegger bij de presentatie van de watergegevens op internet.

De waterkaart wordt ontsloten via de website van PDOK, als laag in de PDOK-viewer. De kaart is ook als webservice te gebruiken in eigen applicaties.

Waarom een waterkaart?

In de bestaande varianten van de BRT-achtergrondkaart domineerden het wegennetwerk en de bebouwing het beeld. Bij het weergeven van bijvoorbeeld waterstanden in de rivieren gaf dit een incompleet beeld, omdat het water niet zichtbaar was. Het ontbreken van bepaalde topografische elementen en de niet geheel bij het thema passende vormgeving waren voor Rijkswaterstaat de belangrijkste reden om een waterkaart te laten ontwikkelen. De waternamen op de BRT-waterkaart worden automatisch ook in de bestaande BRT-achtergrondkaarten weergegeven. Ook is het proces tussen Kadaster en PDOK verder geoptimaliseerd.