BRT achtergrondkaart

De Achtergrondkaart voor heel Nederland:

 • één van de meest populaire services van PDOK
 • een betrouwbare basiskaart als ondergrond voor uw eigen data
 • jaarlijks voor heel Nederland geactualiseerd

Beschrijving

De BRT Achtergrondkaart is afgeleid uit TOP10NL uit de Basisregistratie Topografie (BRT) met de straatnamen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De bestanden zijn open beschikbaar als WMTS- en TMS-webservices in verschillende variaties. 5 keer per jaar wordt de informatie in de BRT geactualiseerd. De BRT-Achtergrondkaart is beschikbaar in 4 verschillende kleurstellingen:

Achtergrondkaart standaard                                               Achtergrondkaart grijs

Achtergrondkaart pastel                                                      Achtergrondkaart water

Voor wie?

De BRT Achtergrondkaart wordt door allerlei organisaties gebruikt, zoals:

 • ministeries
 • waterschappen
 • provincies
 • gemeenten
 • bedrijven
 • overheden (verplicht om BRT te gebruiken bij kaartachtergronden)

Ook geschikt voor commerciële organisaties

Biedt uw organisatie burgers en/of klanten een applicatie met kaart aan? De BRT Achtergrondkaart is een betrouwbare en gedetailleerde basiskaart. Hier kunt u uw eigen informatie aan toevoegen.

Inspirerende voorbeelden

Populaire voorbeelden van het combineren van eigen informatie met de BRT Achtergrondkaart zijn Funda, WOZ waardeloket en Zwemwater.nl

Voordelen

 • De BRT Achtergrondkaart heeft miljoenen hits per jaar. Hiermee is het één van de meest populaire services die PDOK aanbiedt.  
 • De BRT Achtergrondkaart is een relatief neutrale (basis)kaart, waarop uw eigen data duidelijk opvalt.
 • De BRT Achtergrondkaart is één van de producten uit de Basisregistratie Topografie. Hierdoor bent u altijd verzekerd van een uniform en actueel bestand. In lijn met de andere producten uit de BRT wordt de BRTA Achtergrondkaart ieder jaar volledig geactualiseerd.

Data

De BRT Achtergrondkaart wordt ontsloten in de projectie van het Nederlandse Rijksdriehoeksstelsel en daarnaast ook in een aantal veelgebruikte internationale projecties.

De kaart bevat de volgende elementen:

 • Terreinvlakken (grasland, akkerland, bebouwd, enz.)
 • Waterdelen (zee, meren, waterlopen, enz.)
 • Wegdelen (weghartlijnen, wegvlakken, paden, enz.)
 • Spoorbaandelen (hartlijnen van spoor, metro, trambanen)
 • Gebouwen (pandcontouren)
 • Inrichtingselementen (vele typen: geluidswallen, gedenknaalden, bomen, hoogspanningslijnen, enz.)
 • Registratieve gebieden (landsgrenzen en provinciegrenzen)
 • Kaartteksten (plaatsnamen, straatnamen en wegnummers)

Tarieven en bestellen

De datasets van de BRT achtergrondkaart (BRT-A) zijn als TMS en WMTS webservice beschikbaar via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

Dit is open data. Voor het gebruik van de BRT-A worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerskosten worden gedekt vanuit de overheid.

Voorwaarden

Voor het gebruik van de BRT-A geldt de CC-BY licentie.