Bericht van Telecom (AT) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Alle netbeheerders zijn inmiddels aangesloten op KLIC-WIN

Vanaf 1 november 2019 bestaat de gebiedsinformatie volledig uit informatie van netbeheerders die voldoen aan het nieuwe informatie-uitwisselingsmodel. Het gebruik van een op vector gebaseerde viewer is vanaf dat moment officieel toegestaan. 

Tot een nader te bepalen moment levert het Kadaster de gebiedsinformatie ook nog in (het oude) rasterformaat. Dat houdt in dat u de huidige rasterviewers voorlopig nog kunt gebruiken.  

Meer informatie

Lees voor meer informatie het ‘aanvullend bericht gebiedsinformatie en viewers’ op de website van Agentschap Telecom.