Belastingdienst aangesloten op BRK Levering via Digilevering

De Basisregistratie Kadaster (BRK) is begin mei 2019, voor de Belastingdienst aangesloten op Digilevering.

De Belastingdienst ontvangt voortaan BRK Levering via Digilevering. BRK Levering is onze bestaande dienst met mutatieberichten uit de Basisregistratie Kadaster. 
Voorlopig kunnen wij alleen de landelijke levering uit BRK levering via Digilevering leveren. Er zijn nog geen plannen om dit voor meer abonnementsleveringen mogelijk te maken.

Ook uw leveringen via Digilevering ontvangen?

Wilt u ook uw bestaande BRK Levering abonnement via Digilevering ontvangen? Dan kunt u dit kenbaar maken bij uw vertegenwoordiger in het Gebruikersoverleg BRK. Daar vindt prioritering plaats.

- Lees meer op de pagina Gebruikersoverleg BRK

Meer informatie

Lees meer over digilevering van Logius, de dienst digitale overheid, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

- Naar de site van Logius