Bedrijfsmatige transacties

U ontvangt een overzicht van bedrijfsmatige transacties met onder andere informatie over:

  • de koopsom en datum van de transactie
  • de naam van de koper
  • het gebruik en de grootte van de percelen

Beschrijving

Bedrijfsmatige transacties geeft u een overzicht van bedrijfsmatig onroerend goed - bijvoorbeeld winkels, loodsen en fabrieken - dat is aangekocht door rechtspersonen (zoals bedrijven of stichtingen) of door natuurlijke personen. U kiest zelf het gebied en de periode waarover u een overzicht wilt ontvangen.

Per transactie ziet u:

  • de koopsom en datum
  • de naam van de verkopende partij en de kopende partij (als dit rechtspersonen zijn)
  • het deel en nummer van de akte waarin de overdracht is geregistreerd 
  • gegevens over het perceel, zoals gebruik, grootte, postcode en adres

Bedrijfsmatige transacties kunt u bestellen in de bestandsformaten Excel en tekst.

Bedrijfsmatige transacties via Mijn Kadaster

Via Kadata internet kunt u een overzicht van bedrijfsmatige transacties direct inzien en downloaden. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Doet u via Kadata internet een aanvraag per postcode, dan worden alle transacties tot 5 jaar terug getoond. Maakt u een eigen selectie dan zijn de gegevens beschikbaar vanaf 1993. 

Tarieven

Bestelling via Mijn Kadaster

omschrijving Prijs
Per postcode (4 cijfers, 2 letters) € 2,52
Eigen selectie, per transactie € 2,28

Bestelling per e-mail/post

Bij bestelling per e-mail/post betaalt u € 2,28 per vermelde transactie. Het minimumbedrag is € 73,50.

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

Bedrijfsmatige transacties kunt u op 2 manieren bestellen:

Levering

Levertijd na offerteaanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u Bedrijfsmatige transacties binnen 5 werkdagen toe per e-mail of post (cd-rom).

Kiest u voor een abonnement? Dan sturen wij u binnen 5 werkdagen de eerste levering. Afhankelijk van de gekozen frequentie, ontvangt u volgende leveringen na de 21e van elke kalendermaand.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt Bedrijfsmatige transacties direct inzien en downloaden via Kadata internet. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.