BAG: meer gebruik en hogere waardering

Afnemers waarderen het gebruik van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met een 7,4. In 2015 was dit rapportcijfer nog een 7,2. Het gebruik is gestegen naar 10 miljoen bevragingen per dag. Dit blijkt uit onderzoek van het ministerie van BZK.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onderzoek laten doen met als belangrijkste doel: meer inzicht te krijgen in het gebruik, de mate van tevredenheid en de doeltreffendheid van de BAG in de praktijk.

Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid over het gebruik van de BAG is gestegen. Ook is het aantal bevragingen toegenomen. Dat zijn er nu circa 10 miljoen per dag. Afnemers geven aan dat de BAG leidt tot een betere dienstverlening naar klanten, doelmatig werken en een eenduidige communicatie met andere partijen.

Aan het onderzoek hebben in totaal 555 respondenten meegedaan uit de private en publieke sector.

Meer over het onderzoek?

In een nieuwsbericht van het ministerie van BZK leest u meer over dit onderzoek. U kunt daar ook het volledige onderzoeksrapport downloaden.

Meer informatie op Geobasisregistraties.nl