BAG API

Met de BAG API kunt u onder andere:

  • verschillende datasets aan elkaar koppelen
  • de BAG bevragen via verschillende zoekingangen (bijvoorbeeld op pand, vbo en dergelijke)

Beschrijving

Met de BAG API is gecontroleerde toegang mogelijk tot de BAG-gegevens. Hiermee kunnen interfaces worden gemaakt die verschillende datasets met elkaar laten communiceren.

De BAG API is een RESTful API waarin de BAG gegevens opvraagbaar zijn. Een RESTful API gebruikt HTTP- verzoeken om gegevens GET, PUT, POST en DELETE te verkrijgen.

Een API (application programming interface) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdelen. Het is te vergelijken met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang verschaft tot interne gegevens.

Komst nieuwe BAG 2.0 API

Binnenkort worden BAG 2.0 API’s beschikbaar gesteld die de huidige API’s gaan vervangen. De huidige API REST JSON wordt vervangen door een gewijzigde REST API waarmee ook de gegevens conform BAG 2.0 bevraagd kunnen worden. 

Kenmerken van deze nieuwe API:

  • De krachten van BAG Bevragen en de BAG REST API worden gebundeld tot een herziene BAG Bevragen REST API.
  • De attributen en waarden worden opgenomen zoals beschreven in de Catalogus 2018.

Meer informatie en gebruik

Voor gebruik van de BAG API moet eerst de gratis basisregistraties API-key worden aangevraagd.

Meer informatie over de BAG API en het aanvragen van de gratis API-key is te vinden op de website bag.basisregistraties.overheid.nl 

Meer informatie over de wijzigingen in de producten en de planning vindt u op de pagina BAG producten 2.0.