Algemene voorwaarden aangepast aan de AVG

Het Kadaster heeft op 24 mei jl. haar algemene voorwaarden voor levering van producten en diensten aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).