Agrarische grondprijs 57.800 euro per hectare in 2e kwartaal 2017

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 57.800 euro per hectare in het tweede kwartaal van 2017. Dat is gelijk gebleven aan de gemiddelde prijs in het eerste kwartaal.

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 57.800 euro per hectare in het tweede kwartaal van 2017. Dat is gelijk gebleven aan de gemiddelde prijs in het eerste kwartaal. Dit staat in het tweede kwartaalbericht van 2017 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het kwartaalbericht baseren we op een nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is kosteloos beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research.

U kunt zich ook op het kwartaalbericht abonneren en ontvangt deze dan per e-mail.

Meer informatie

Meer informatie en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt