Afspraken met PostNL rondom postcode registratie BAG

Normaal gesproken kent PostNL postcodes toe aan officiƫle adressen. Maar in specifieke situaties mag een postcode hergebruikt worden.

ls er een object ontstaat dat hetzelfde adres heeft als een nog bestaand object, mag de postcode van het bestaande object hergebruikt worden. In dat geval hoeft een gemeente geen postcode voor het nieuwe object aan te vragen bij PostNL. 

In de Praktijkhandleiding op onze Github leest u om welke situaties het gaat