Afronding mutatieleveringen 2018

BRK Levering heeft op 22 januari de laatste mutaties geleverd van alle verwerkingen in de Basisregistratie Kadaster. Met BRK Levering voorziet het Kadaster afnemers, waaronder gemeenten, van alle mutaties in de BRK. Zij gebruiken deze gegevens onder andere om de (nieuwe) WOZ-waarden bekend te maken en aanslagen te verzenden.

Achterstanden en zorgvuldigheid

Als gevolg van de vernieuwing van de Basisregistratie Kadaster (BRK) per 15 oktober 2018 zijn wijzigingen doorgevoerd in BRK Levering. De vernieuwing van de BRK was gepland en getest. BRK Levering is echter later dan gewenst gestart met leveren van mutaties op basis van de vernieuwde BRK aan gemeenten. Vervolgens zijn de mutatieleveringen door Kadaster met tussenpozen aangemaakt en klaargezet. De tussenpozen zijn gebruikt om kwaliteitscontroles uit te voeren voor levering. De achterstand die is ontstaan ten opzichte van de levertermijn is door het Kadaster inmiddels (22 januari 2019) ingelopen.

Doordat het grootste deel van de mutaties wel later is verstuurd, is het voor gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties niet altijd mogelijk om de werkvoorraad tijdig af te doen. Achterstanden worden op dit moment ingelopen en dat moet op zorgvuldige wijze plaatsvinden. Vanuit zorgvuldigheid kan het zo zijn dat een gemeente het verzenden van de beschikkingen uitstelt, totdat een volledige controle plaatsgevonden heeft. Daardoor kan het voorkomen dat de WOZ-beschikking/OZB-aanslag in 2019 later wordt verstuurd dan gebruikelijk.