Afgifteservice (GDS2) niet beschikbaar op maandag 19 maart

In verband met de vervanging van de certificaten van het Kadaster is de afgifteservice GDS2 tijdelijk niet beschikbaar op maandag 19 maart.
Alleen afnemers van BAG extracten en BAG compacten die gebruik maken van GSD2 zullen hiervan enige hinder ondervinden. Alle overige gebruikers van de BAG (BAG-viewer en afnemers die geen gebruik maken van GDS2) kunnen de producten op de gebruikelijke wijze raadplegen.