Digitale kadastrale kaart als open data

De Kadastrale kaart is beschikbaar als open data. De kaart is voor iedereen vrij verkrijgbaar via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

Door gegevens als open data beschikbaar te stellen, stimuleert de overheid innovatie, waardecreatie en gebruik van geo-informatie. Meer informatie over open data en de gegevens die het Kadaster als open data aanbiedt, vindt u op de pagina Open data.

Het Kadaster biedt de Kadastrale kaart in PDOK als open data aan in de volgende services:

 • Webservices: WMS, WMTS en WFS
 • Downloadservice

De kaart wordt dagelijks geactualiseerd. De gebouwen in de kaart worden maandelijks geactualiseerd.

Wijzigingen Kadastrale kaart 2019 en planning

Via PDOK verstrekken wij een Kadastrale kaart die een dagactualiteit kent. Passend bij het open data beleid van het Kadaster kunt u zelf uw mutaties downloaden. 

De abonnementleveringen van mutaties en standen in Mijn Kadaster worden na 31 maart 2020 stopgezet. 

Inhoud kaart

De Kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. De Kadastrale kaart die beschikbaar is via PDOK bevat:

 • kadastrale perceelgrenzen en/of vlakken
 • perceelnummers
 • gebouwen met een nummeraanduiding
 • straatnamen en huisnummers

De Kadastrale kaart kunt u gebruiken om de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving te tonen. Op de kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden. De oppervlakte van de percelen, vastgesteld door een landmeter, leveren wij in bestanden bij de kaart mee. De kaart toont de situatie van de laatste dag van de afgelopen kalendermaand. Meer informatie vindt u op de productpagina van de Kadastrale kaart.

Uitbreiding van producten en diensten  

Er is functionaliteit beschikbaar gekomen om de Kadastrale kaart te downloaden op basis van een zelf te definiëren polygoon via de website pdok.nl. Het resultaat van de download is een serie GML-bestanden die dezelfde structuur hebben als de eerder beschikbaar gestelde download voor geheel Nederland of per provincie. Voor een gedetailleerde beschrijving hiervan zie ook de documentatie en opmerkingen bij de laatste versie op de pagina IMKAD. In de toekomst is het mogelijk om ook de mutaties van het geselecteerde gebied te downloaden. Namelijk via:

 • WMTS (via de website van het Nationaal Georegister)
 • WMS en WFS (via de website van PDOK)
 • GML (via de website van PDOK)
  U kunt een gebied selecteren en datzelfde gebied later weer ophalen.
  U kunt geheel Nederland in één keer downloaden.

Bereid u voor op de veranderingen!

Bestaande abonnementen op de Kadastrale kaart (MO DKK) vervangen we door nieuwe dienstverlening. Neemt u op dit moment de Kadastrale kaart af? Dan is het van belang dat u zich op de komende veranderingen voorbereidt. Ons advies voor afnemers van bestanden uit Gebiedsinformatie of MARS/KMS luidt:

De downloadomgeving, op basis van een door u te selecteren gebied, is beschikbaar in PDOK. Sluit aan op deze service en maak uw systemen geschikt voor gebruik van de kaart in GML-formaat. Ga naar de website van PDOK en abonneer u op de attenderingsservice van PDOK. U krijgt dan bericht als er nieuwe diensten of datasets beschikbaar zijn.

Documenten

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen over de Kadastrale kaart als open data? Neem dan contact op met het Klantcontactcenter via het contactformulier.